24 Sep

Tekintettel a jelenlegi COVID-19 helyzetre, kiemelve a járványmegelőzés és -ellenőrzés szükségességét, a kínai Külügyminisztérium és a kínai Nemzeti Bevándorlási Hivatal (NIA) az érvényes kínai vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok beutazásának ideiglenes felfüggesztéséről szóló 2020. március 26-án kiadott közleményét az alábbi módosításokkal egészítette ki. 

 

2020. szeptember 28 0.00 órától azon külföldi állampolgárok, akik munkavállalási, személyes okokból, vagy családegyesítés céljából kiállított érvényes kínai tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, újabb vízumkérelem nélkül léphetnek be Kínába, érvényes engedélyük birtokában. Amennyiben a külföldi állampolgárok birtokában lévő fenti három kategóriájú tartózkodási engedély érvényessége 2020. március 28-án, reggel 0.00 órát követően lejárt, a jogosultak ugyanazon, a tartózkodási engedély kiállításának jogalapjával megegyező célból vízumkérelmet nyújthatnak be a lejárt tartózkodási engedély és a kérelmet alátámasztó releváns támogató dokumentumok bemutatásával a kínai vízumkiadó külképviseleteken (nagykövetségeken vagy konzulátusokon). A fent említett személyeknek szigorúan be kell tartaniuk a hatályban lévő járványmegelőzésről és -kontrollról rendelkező kínai szabályozásokat.

 

A március 26-án kiadott közlemény egyéb intézkedései továbbra is érvényben maradnak. A közlemény zárórésze szerint a „hatékony járványszabályozás biztosítása mellett a kínai kormány lépésről-lépésre, rendezett módon kívánja folytatni külföldiek beutazásának lehetőségét az országba.”