Figyelem! 2019. március 25. napjától – az eljárás, és különösen, a kérelem előterjesztésének egyszerűsítése érdekében - a diplomáciai felülhitelesítést igénylő okiratok a kínai Külügyminisztérium Konzuli Osztályán is benyújthatóak. További részletes információ a következő oldalon található: http://cs.mfa.gov.cn/. Telefonos elérhetőség: + 86 10 6588 9761

                                                                                         ***

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a Kínai Népköztársaság területén kiállított közokirat, illetve bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy közhitelességgel felruházott más személy által hitelesített magánokirat magyarországi felhasználása céljából a hivatásos konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látja el a Kínai Népköztársaság hatóságának az okiraton szereplő aláírás- és bélyegzőlenyomatát, feltéve, hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik.

A Kínai Népköztársaság nem csatlakozott a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló hágai egyezményhez, ezért a Kínai Népköztársaság területén kiállított köz- és a fent felsorolt szervek által kiállított magánokiratok – azok magyarországi eljárásban történő felhasználása esetén – kínai Külügyminisztérium általi hitelesítése, majd Magyarország valamely - Kínai Népköztársaság területére akkreditált - külképviseletének diplomáciai felülhitelesítése szükséges. 

Mindezidáig, a diplomáciai felülhitelesítés megszerzése 3 lépcsős folyamat volt:

  1. A Kínai Népköztársaság hatóságai által előállított iratokat – a kínai Külügyminisztérium hitelesítését, majd a diplomáciai felülhitelesítést megelőzően – egy helyi közjegyzői iroda közreműködésével közjegyzői okiratba kell foglalni.
  2. Hitelesítés: A kínai Külügyminisztérium Konzuli Osztályán terjeszthető elő a kérelem, személyesen vagy meghatalmazott újtán.
  3. Diplomáciai felülhitelesítés: Magyarország pekingi nagykövetségének konzuli osztályán terjeszthető elő a kérelem, személyesen.

2019. március 25. napjától kezdődően azonban a fenti 3 lépcsős eljárás helyett, mindösszesen két lépésben megszerezhető az irat diplomáciai felülhitelesítése:

  1. Az irat közjegyzői okiratba foglalása valamely helyi közjegyzői iroda közreműködésével.​
  2. Hitelesítés + Diplomáciai felülhitelesítés egy lépcsőben: A kínai Külügyminisztérium Konzuli Osztályán terjeszthető elő a kérelem, személyesen vagy meghatalmazott újtán.

A diplomáciai felülhitelesítés iránti kérelem előzetes időpont foglalás követően továbbra is előterjeszthető Magyarország pekingi nagykövetségének konzuli osztályán. A kínai Külügyminisztérium Konzuli Osztályán azonban közvetlenül, időpontfoglalás nélkül is benyújthatóak a hitelesíteni kívánt iratok. A Külügyminisztérium továbbítja azokat a külképviseletre, majd – a diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott iratot – az ügyfél részére. A diplomáciai felülhitelesítés díja változatlan marad, a futárszolgálat díjszabása iránt pedig kérjük, hogy érdeklődjenek a kínai Külügyminisztérium Konzuli Osztályán.

A fent ismertetett változások lehetővé teszik az ügyintézés gördülékenységének és hatékonyságának növelését.