A jelenlegi koronavírus fertőzés okozta helyzetben a külföldre utazás a szokásosnál nagyobb kockázattal járhat, mivel a vírus terjedése előre nem meghatározható, országról-országra, óráról-órára változhat. A vírus terjedése egyúttal magával hozhatja a közlekedési lehetőségek váratlan módosulását, szűkülését, mely kiszámíthatatlan helyzeteket okozhat a megtervezett utazások során. Ezért kérjük a magyar állampolgárokat, hogy külföldi utazásukról alapos megfontolás alapján döntsenek, s e célból folyamatosan kövessék figyelemmel a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztálya által működtetett Konzuli Szolgálat honlapjának vonatkozó utazási tanácsait is.

A Kínai Népköztársaság területére vonatkozó egyedi ajánlások és figyelmeztetések szintén a Konzuli Szolgálat honlapján kerültek elhelyezésre.

Az utazási tanácsok könnyebb nyomon követhetősége érdekében javasoljuk a „Konzinfo Utazom” mobilapplikáció letöltését. A Konzinfo Utazom applikáció a Konzuli Szolgál alkalmazása okostelefonokra, amelynek célja, hogy segítse a magyar állampolgárokat az utazás előkészítésében, útközben is hasznos tudnivalókkal lássa el az utazókat és vészhelyzetben azonnali figyelmeztetést, gyors elérést biztosítson.

A Kínába történő beutazást megelőzően, javasoljuk, tekintse meg a Konzuli Szolgálat hasznos információkat tartalmazó tájékoztatását is.

 

Járványügyi helyzet

Az aktuális járványügyi helyzetről a következő helyi honlapon található információ, amely a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság adatai alapján naponta kerül frissítésre.

 

Beutazási feltételek

Magyar állampolgárok beutazása a Kínai Népköztársaság területére főszabály szerint vízumköteles. A kínai vízum igénylésével kapcsolatos kérdéseivel, kérjük, forduljon a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségéhez.

 

 

A járványügyi helyzetből fakadó legfontosabb – külföldi állampolgárokat érintő - belépési korlátozások a következők:

 

A Kínai Népköztársaság területére történő visszatérést megelőző SARS-CoV-2 fertőzést kimutató teszt kötelező elvégzése

2020. november első napjaiban a kínai hatóságok új intézkedéseket vezettek be, mely szerint a Kínai Népköztársaság területére történő visszatérés feltétele a repülőgépre történő beszállást megelőző 48 órán belül elvégzett és negatív eredményt produkáló PCR teszt és IgM antitest vérvizsgálat, illetve az elvégzett vizsgálatok helye szerint kínai nagykövetség részéről kiállított zöld kód beszerzése az erre rendszeresített weboldalon keresztül. További részletszabály, hogy tranzitálás esetén, a tranzitországban is el kell végeztetni a vizsgálatokat, majd az érintett kínai nagykövetség zöld kódjának beszerzése a fent jelzett weboldalon keresztül.

További részletszabályok a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségének honlapján találhatók: link 1, link 2

 

Külföldi állampolgárokra vonatkozó belépési tilalom

A kötelező nukleinsav-vizsgálat mellett, a külföldiekre vonatkozó beléptetési tilalom továbbra is hatályban van (2020.03.26-tól) a szabályozásban megfogalmazott kivételekkel. Kivételt képeznek a szabályozás alól a diplomata, szolgálati, udvariassági valamint C vízummal rendelkezők (repülőgépek/vonatok/hajók kiszolgáló személyzete + gépjárművezetők, akik határátlépéssel járó szállításban vesznek részt valamint az előbb említett kategóriák kísérő családtagjai). Azon külföldi állampolgárok, akik szükséges gazdasági/kereskedelmi (üzleti), tudományos tevékenységgel kapcsolatban vagy humanitárius okokból kívánnak belépni az ország területére, úgy ők továbbra is tudnak vízumért folyamodni a kínai nagykövetségeken/konzulátusokon.

 

Tesztelési kötelezettség

A Kínai Népköztársaság területére történő visszatérés feltétele a repülőgépre történő beszállást megelőző 48 órán belül elvégzett és negatív eredményt produkáló PCR teszt és IgM antitest (vénás) vérvizsgálatról szóló angol nyelvű igazolás, amennyiben azonban az utazót oltották, úgy a vakcina típusától függően további vizsgálatok elvégzése illetve igazolás kitöltése is szükséges lehet. Így amennyiben az utazót nem inaktivált kórokozót tartalmazó vakcinával oltották (mint például: Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, Astra Zeneca), úgy 48 órán belül elvégzett PCR és IgM vizsgálatokat, ELISA IgM vizsgálattal kell kiegészíteni. Amennyiben az utazót inaktivált kórokozót tartalmazó vakcinával oltották (pl.: Sinopharm, Sinovac), úgy ún. „New Crown Vaccination Statement” igazolás kitöltése kötelező. A szabályozás részletesen a budapesti kínai nagykövetség honlapján található.

 A teszteket főszabály szerint a kiindulás szerinti országban és tranzit esetén, a tranzitországban is el kell végeztetni. A tranzitálás alatti tesztelés alól a budapesti kínai nagykövetség mentesítést adhat, ezért utazás előtt javasolt az elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel a külképviselettel. (consulate_hun@mfa.gov.cn)   Kiskorúak esetében 2 éves korig csak a PCR vizsgálat kötelező, 2-4 éves korig PCR és ujjbegyből végzett IgM vizsgálat is szükséges.

A tesztek elvégzése céljából igénybe vehető egészségügyi intézmények listája a budapesti kínai nagykövetség honlapján megtalálható.

Amennyiben a PCR vizsgálat pozitív eredménnyel zárul, úgy az utazó egész biztosan nem kapja meg a zöld kódot, tekintet nélkül az IgM vérvizsgálat eredményére. Ez esetben a fent jelzett weboldalon keresztül piros kódot fog kapni az érintett. Ebben az esetben a kínai fél a kiutazás halasztását és önkéntes, 14 - 21 napos karanténidőszak letöltését kérheti az érintettől, valamint a karanténidőszak előtt negatív PCR vizsgálatokat (24 órás eltéréssel 2 db negatív teszteredmény), CT vizsgálatot és egyéb diagnosztikai vizsgálatokat is. 

Amennyiben a PCR vizsgálat negatív eredménnyel, míg az IgM vérvizsgálat pozitív eredménnyel zárul, azonban az utazó inaktivált kórokozót tartalmazó (tehát kínai fejlesztésű vakcinával) történő oltásról szóló igazolással rendelkezik, úgy az utazó megkapja a zöld kódot. Amennyiben azonban az érintett nem rendelkezik kínai fejlesztésű vakcinával történő oltásról szóló igazolással, úgy a kínai fél az ELISA IgM teszt alapján dönti el, hogy az érintett megkapja-e a zöld kódot. Az ELISA IgM teszt (amely azon esetekben kötelező, amikor az utazót nem inaktivált kórokozót tartalmazó oltóanyaggal oltották) azt hivatott vizsgálni, hogy a magas IgM szint oltás következménye, avagy múltbéli megbetegedéből származik-e. Amennyiben az ELISA IgM teszt alapján a magas IgM szint (bármilyen fejlesztésű) oltás következménye, úgy az utazó megkaphatja a zöld kódot. Amennyiben a magas IgM szint múltbéli megbetegedésből származik, úgy az utazó nem kapja meg a zöld kódot. Ez esetben a fent jelzett weboldalon keresztül piros kódot fog kapni az érintett. Ebben az esetben a kínai fél a kiutazás halasztását és önkéntes, 14 - 21 napos karanténidőszak letöltését kérheti az érintettől, valamint a karanténidőszak előtt negatív PCR vizsgálatokat (24 órás eltéréssel 2 db negatív teszteredmény) CT vizsgálatot és egyéb diagnosztikai vizsgálatokat is. 

Fontos részletszabály, hogy oltott utazók esetében (legyen szó bármilyen típusú oltásról) az oltási folyamat egészétől (tehát mindkét adag beadását követően illetve, ha egyadagos oltásról van szó, akkor egy adag beadását követően) számítva, 14 napnak el kell telnie az utazás előtt 48 órával végzendő tesztsorozat előtt, ellenkező esetben az érintett nem fogja megkapni a zöld kódot (még akkor sem, ha az utazást megelőző 48 órával korábban végzett tesztsorozat negatív eredményt produkálni).

 

Karanténintézkedés

A Kínai Népköztársaságba történő utazás esetén bizonyos esetekben már az országba történő utazás előtt is előírhat karanténkötelezettséget a budapesti kínai nagykövetség. Azon utazók esetében akik már átestek a megbetegedésen, a budapesti kínai nagykövetség ún. „recovery plan/felépülési terv” követését kéri az utazótól. Ennek keretében az utazónak CT-vizsgálati eredményt, negatív PCR-teszteket és a korábbi megbetegedést megállapító orvosi igazolásról szóló eredményt kell továbbítani a budapesti kínai nagykövetségnek, akik megvizsgálják a leleteket és amennyiben mindent rendben találnak, úgy 14 napos otthoni megfigyelési időszak letöltésére kérik az utazók. A megfigyelés időszak végén ugyancsak szükséges jelenteni a budapesti kínai nagykövetségnek az egészségügyi állapotról (volt-e láz avagy bármilyen abnormális jelenség) és a kínai fél pozitív visszajelzését követően lehetséges kezdeményezni a kiutazás előtt 48 órával szükséges tesztek elvégzését.  Ugyanez az eljárás követendő abban az esetben is, amennyiben az érintett ugyan nem esett át a megbetegedésen, azonban a kiutazást megelőzően 48 órával végzett tesztek bármelyikén pozitív eredményt produkált. (Kivéve azt az esetet, amikor inaktivált kórokozót tartalmazó kínai oltóanyag következtében magas az IgM szint, ez elfogadható a kínai félnek). Amennyiben az utazó fertőzésre utaló jeleket észlel saját magán, úgy mint láz/köhögés/hasmenés, 14 napos otthoni megfigyelési időszak szintén javasolt, PCR teszt kíséretében. Amennyiben az utazó kínai cég munkatársa, úgy az utazás előtt 21 napos otthoni karantén kötelező, amelynek letöltését a kínai cég által ellátott pecsétes irattal szükséges igazolni a kínai nagykövetségen. A szabályozás részletei a budapesti kínai nagykövetség honlapján megtalálhatóak. Az előzetes karanténkötelezettség szükségéről javasoljuk, hogy utazása illetve már a kínai vízum kérelmezése előtt is a budapesti kínai nagykövetségétől legyen kedves érdeklődni.

 A Kínai Népköztársaság területére történő beutazást követően a karanténidőszak tartományonként változó, legalább 14 nap, maximum 28 nap. A karanténidőszak időtartamát csökkenteni még beoltottság esetében sem lehet, annak letöltése alól mentesítést kérni nem lehet. A magyar védettséget igazoló okmányt a kínai hatóságok nem ismerik el, a karanténidőszak alatt végzett vizsgálatok (pl.: vénás vérvizsgálat IgM szint mérésére) során azonban az utazótól kérhetik az oltás tényéről szóló igazolás bemutatását (pl.: magas IgM szint igazolására). Ebben az esetben az angol nyelvű irat és több esetben annak kínai nyelvű fordítása is elengedhetetlen. A beléptetés során elvégzett PCR és IgM antitest vérvizsgálatok eredményétől függően akár a kórházi kezelés időtartamával is kiegészülhet a karanténidőszak.  Főszabály szerint, a karanténidőszak alatt a családokat szétválasztják, 14. éves életkor felett a gyermeknek is külön szobában kell tartózkodni. 

A hatóságok a határon történő tesztelés menetét és a karanténidőszak alatti teszteléseket is szigorították. Eszerint az egészségügyi hatóságok a határon történő nukleinsav-vizsgálatot környezettanulmánnyal egészítik ki, tehát az érintett csomagjait és ülőhelyét is tüzetesen át fogják vizsgálni, COVID-19 fertőzésre utaló nyomokat keresve. A karantén- és megfigyelési időszakban meghatározott időnként többször várható nukleinsav-vizsgálat (garatból és orrból is), vérvizsgálat, esetenként akár széklet- és rektális vizsgálat, illetve környezettanulmány. 

 

Légügyi korlátozás

A fent részletezett korlátozások mellett a CAAC továbbra is előzetes engedélyhez köti a légitársaságok nemzetközi repülési terveit, melyben némi enyhülés tapasztalható, hiszen az eddigi „Öt-egy” (1 adott ország, 1 légitársasága, 1 kínai desztinációból, 1 külföldi desztináció irányába (és vissza), heti 1 alkalommal indíthat járatot) szabályozás ellenére egyre több külföldi légitársaság kap engedélyt több desztinációból történő indulásra. Konzuli részlegünk rendszeresen ellenőrzi az egyes járatok CAAC általi engedélyezését, ezért javasoljuk, hogy kétség esetén – még a repülőjegy kifizetése előtt – forduljon konzulátusunkhoz a konzulivedelem.pek[at]mfa.gov.hu e-mailcímen. 

Magyarország és Kína között jelenleg minden közvetlen légiösszeköttetés felfüggesztésre került, azok újraindítása egyelőre bizonytalan. Az Európa és Kína között üzemelő légijáratok száma drasztikusan lecsökkent és a megmaradt járatok is sok esetben törlésre kerülnek. A fővárosba érkező járatok többsége belépési ponton száll le, amely jellemzően egy vidéki város, ahonnan a kötelező karanténidőszak letöltése után lehet továbbhaladni Pekingbe.

A Magyarországról induló utasok legfeljebb egy átszállással utazhatnak Kínába, és a kínai nagykövetség nem ad ki egészségügyi kódot a két vagy több átszállással rendelkező utasok számára. Az aktuális légijáratokról javasoljuk, hogy a légitársaságoknál érdeklődjenek.

A Kínai Népköztársaság területére történő belépéssel kapcsolatos korlátozásokról külképviseletünk pusztán általános jelleggel adhat tájékoztatást, ezért javasoljuk, hogy tényleges beutazás előtt a budapesti kínai nagykövetség illetve a kínai bevándorlási hivatal hatóságainál legyen kedves hiteles és aktuális információt kérni.