18 Sep

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében 2020. szeptember 1-jétől Magyarország módosította a beutazás szabályait. Az alábbiakban, tájékoztató jelleggel, rövid áttekintést adunk Magyarországon, felsőoktatási intézményben tanulni kívánó diákok vonatkozásában az utazás során érvényesített szabályok részleteiről. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy minden esetben a kormányrendelet szövege a mérvadó.

 

A kormányrendelet teljes szövege magyarul:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000408.KOR

 

 

Eljárásrend a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól

 

I. Általános szabályok

 

1. A hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot azon felsőoktatási intézménnyel, amelynek a hallgatója, valamint megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen.

 

2. A felsőoktatási intézmény a külföldről történő beutazáshoz a magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező valamennyi kettős állampolgár és nem magyar állampolgárságú hallgató részére igazolást állít ki.

 

A magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi hallgatók beutazására és egészségügyi vizsgálatára vonatkozó szabályok

 

 A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, vagy tartózkodási engedéllyel (D-típusú vízum), és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.

 

1. Külföldről történő belépése során a hallgató egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

 

2. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

 

3. Ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a) a hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

b) a hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, kerül elhelyezésre, amelynek helyéül szolgálhat kollégium/diákotthon is, amennyiben megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz a karanténba helyezett teljes elkülönítése (külön a szobához tartozó szociális blokk használatával) megoldható.

 

4. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi, az illetékes rendőri szerv a karantén betartását rendszeresen ellenőrzi.

 

5. A karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után.

 

6. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 14 nappal korábban történik, úgy a 14 napos hatóság által kijelölt karantén, vagy a hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett 5 napon belül legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. A molekuláris biológiai vizsgálat megszervezésében közreműködik a hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt egészségügyi felsőoktatási intézmény végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési eszközt nem lehet igénybe venni, előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.

 

7. Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat igazolja, hogy a hallgató szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

 

8. A hallgató a felsőoktatási intézményben tanulmányait akkor kezdheti meg, amennyiben a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól a Korm. rendelet, valamint jelen eljárásrend alapján igazolható, hogy a 14 napos karantén-kötelezettségének eleget tett, vagy rendelkezik két negatív SARS-CoV-2 PCR teszttel.

 

9. Amennyiben arra a hallgatónak lehetősége van, úgy javasolt a két alkalommal történő SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat mihamarabbi elvégzése.

 

10. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató szervezetében, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell eljárni.