11 May

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nagykövetségünk Konzuli Részlegén a konzuli szolgáltatások meghatározott köre 2020. május 18. napjától ismételten igénybe vehető.

A biztonságos és gördülékeny ügyfélfogadás biztosítása érdekében, az alábbi elővigyázatossági intézkedések betartására kérjük ügyfeleinket:

 • az ügyfélfogadó térbe történő belépés során maszk viselése kötelező;
 • a várakozó ügyfelek között legalább 1,5 m távolság tartása kötelező;
 • előzetes időpontfoglalás – érdekvédelmi ügy kivételével – telefonon vagy e-mail útján kötelező. (Időpontfoglalási rendszerünk jelenleg szünetel, a konzuli szolgáltatásaink ideiglenes felfüggesztése idejére szóló időpontfoglalások érvényüket vesztették! Kérjük ügyfeleinket, hogy az időpontfoglalási rendszer újraindításakor legyenek kedvesek új időpontot foglalni!)

Konzuli Részlegünk ügyfélszolgálatán a következő szolgáltatások kerülnek újra-indításra:

 • Útlevél (elsősorban sürgős, 1-3 hónapon belül lejáró okmányok esetében) és E-Szig kérelmek
 • Gyermekek születésének hazai anyakönyvezése
 • Schengeni vízum iránti kérelmek előterjesztése az alábbi esetekben lehetséges:
  • kiemelt nemzetgazdasági érdekből történő beutazások esetében, ide értve a magyarországi gazdasági infrastruktúra, gépek, szerelősorok összeállításához, üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges személyzet vízumkérelmeit is
  • válságkezeléssel összefüggő feladatokkal, az egészségügyi veszélyhelyzet elhárításával és alapvető fontosságú szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos beutazások esetén
  • különös méltányolható okból
  • EGT-állampolgár családtagja
  • tranzit célú beutazásokra irányuló kérelmek (Magyarországon keresztül hazajutni kívánó, vízumkötelezett harmadik országbeli állampolgárok)
 • Diplomáciai felülhitelesítés;
 • Másolat/fordítás hitelesítése;
 • Erkölcsi bizonyítvány igénylése;
 • Gyermekek születésének hazai anyakönyvezése;
 • Haláleset hazai anyakönyvezése;
 • Családi állapot igazolása;
 • Anyakönyvi okirat kiállítása.

A kérelmek benyújtásával kapcsolatban további információ és időpont a consular.pek@mfa.gov.hu e-mailcímen, vízumügyekben a visa.pek@mfa.gov.hu e-mailcímen illetve a 10 6532-0665-ös telefonszámon kérhető.

Fontos! Az érvényes vízum önmagában nem jogosít a schengeni - és elsősorban a magyarországi - határok átlépésére. Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. Kormányrendelet alapján a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be, azonban méltánylást érdemlő esetben a rendészeti országos rendőrőkapitány-helyettes felmentést adhat. A jogszabályokban meghatározott esetekben az egyedi felmentés beszerzéséről az ügyfélnek magának kell gondoskodnia.

A fentiekben fel nem sorolt kérelmek illetve a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumkérelmek átvétele továbbra sem lehetséges.