Kínában, illetve kínai partnerekkel kereskedő vagy kereskedni kívánó vállalatok számára javasoljuk az alábbi tudnivalók és javaslatok áttekintését a gyakran előforduló visszaélések elkerülése érdekében.

 

Mindenképpen olyan céggel/vállalattal érdemes kereskedni, amely már több éves nemzetközi gyakorlattal rendelkezik, illetve lehetőség szerint valamely kereskedelmi kamara hivatalos taglistájáról választani partnert. Egy vállalat hivatalosan bejegyzett jogi státusza nem biztosíték az esetlegeses visszaélések ellen. Szükséges a vállalatokat az üzletkötés előtt alaposan leellenőrizni: referenciát, termékmintákat, gyártási dokumentációt kérni, ellenőriztetni a partner cégjogi státuszát nemzetközi jogban jártas ügyvéddel, tesztelni a céget telefonon, illetve megvizsgáltatni kínai beszállítók ellenőrzésére szakosodott szolgáltatókkal. Amennyiben a partner nem kíván a jelzett ellenőrzéssel kapcsolatban együttműködni, új üzletfelet érdemes keresni.

 

A közvetítőket érdemes kirekeszteni, illetve korlátozni harmadik fél (például alvállalkozó, ügynök) részvételét a teljesítésben. Amennyiben mégis úgy ítéli meg, hogy tanácsadó céget kíván megbízni a közvetítéssel, ellenőrizze annak referenciáit és hátterét, a könnyebb ügyvitel érdekében érdemes magyarországi székhellyel rendelkező nemzetközi vagy magyar tanácsadó céget igénybe venni.

 

Szerződéskötésnél meg kell győződni arról, hogy a szerződéskötés azzal történik, akivel eredetileg szándékban állt. Nem szabad megelégedni e-mailekkel, faxokkal, megrendelőkkel. A kínai partnerrel a szerződést papírra kell vetni, aláíratni és lepecsételtetni (lehetőleg a cég pénzügyi bélyegzőjével). A magyar vagy az angol mellett a szerződést mandarin nyelven is javasolt elkészíteni.

 

A lehető legaprólékosabbnak kell lenni a megrendelni kívánt termék kiválasztásánál is. Ki kell térni a felhasználás céljára, pontosan meghatározni a minőségre vonatkozó elvárásokat. A „megfelelő”, a „jó” vagy a „kiváló” minőség mást is jelenthet a partnernek. Még az alacsony ár fejében sem szabad elfogadni hátrányos vagy tisztázatlan fizetési feltételeket. Számlakivonattal, banki igazolással kell meggyőződni arról, hogy a kifizetés a megfelelő helyre történik. Ajánlatos alkalmazni okmányos meghitelezést (akkreditív) vagy más teljesítést biztosító eszközt.

 

Mindenképpen javasolt a nemzetközi szabványokat/normákat tartalmazó, ill. a TQM-ben (teljes körű minőségellenőrzésben) elfogadott bizonylatokat/okmányokat kérni, illetve meggyőződjön a hazai és uniós előírásokról, kikérni a partnertől az előírásoknak megfelelő minden, importhoz szükséges tanúsítványt.

 

Még az áru feladását megelőzően kell kérni másolatot a származási bizonyítványról. Ajánlatos minőségbiztosítótól kérni a cég ellenőrzését az áru konténerbe történő berakásakor, ill. a vámzár elhelyezésekor egy megbízott képviselő jelenlétéről gondoskodni.

 

Fontos az ügylet bebiztosítása. Már előre egyértelműen rögzíteni kell az előleg hibás teljesítés esetén történő visszafizetésére vonatkozó szabályokat, rendezni az átvenni nem kívánt hibás áru sorsát és az ezzel kapcsolatos költségek viselésének módját. A szerződésben pontos kártérítést kell meghatározni, ennek során a vételáron felül figyelembe venni a hibás teljesítés esetén várható egyéb kiadásokat. Különösen egyedi termék megrendelése esetén fontos gondoskodjon a szellemi tulajdon védelméről, illetve szigorú titoktartási klauzulát alkalmazni, rögzíteni a felhasználási korlátozásokat.

 

Fel kell készülni a vitás helyzetekre. Kína nem, vagy csak rendkívül körülményes eljárások útján hajtja végre más államok bíróságainak ítéleteit. Ezért jogvita esetén célszerű Kínában elindítani a keresetét, elkerülendő, hogy ítélt dolognak minősítsék az ügyet egy korábbi végrehajthatatlan eljárás miatt. A szerződésekben az irányadó nyelv lehetőség szerint legyen a mandarin, a szerződésre a kínai jogszabályok vonatkozzanak az eljárás során felmerülő értelmezési nehézségek kiküszöbölése végett. Az ügylet természetétől függően kell kikötni a választott-bíráskodást. Rendezni kell a szerződésben az eljárásokkal összefüggésben felmerülő költségek viselésének kérdését.

 

További javaslatok és egyéb fontos tudnivalók:

 • A működési engedély másolatának bekérése
 • Az adóregisztrációs szám bekérése
 • Internetes weboldalak leellenőrizése (ICP regisztrációs szám - ha a vállalat nem rendelkezik kínai nyelvű honlappal és azon nincs ICP azonosító, az már eleve kockázatot jelent)
 • Cég telefonszámainak ellenőrzése
 • Ellenőrizni, hogy a megadott bankszámlához tartozó entitás címe megegyezik a vállalkozás hivatalos regisztrációs dokumentumaiban feltüntetettekkel
 • Kiemelt óvatossággal kell viszonyulni a kereskedelmi portálok és webshop-ok útján fellelt potenciális kínai partnerekhez, valamint az adott internetes felületeken kínált termékekhez.
 • Biztosíték nélkül nem ajánlatos utalni, még előleget vagy kis összeget sem
 • Készpénz küldő (elsősorban magánszemélyek közötti tranzakciókra találták ki) szolgáltatón keresztül semmiképpen nem szabad pénzt utalni Kínába még akkor sem, ha egyébként a cég jogi státusza rendben van. Ugyanígy nem javasolt magán bankszámlára utalni
 • Amennyiben a partner hivatalos ügyintézésre hivatkozva különleges költségigénnyel áll elő, meg kell győződni azok valódiságáról, jogszabályi megalapozottságáról
 • Szerződés nélkül kvázi lehetetlen érvényesíteni a kártérítési igényt
 • Mindig érdemes biztosítást kötni/köttetni a szállítmányra
 • Meg kell bizonyosodni a kínai fél által nyújtott dokumentumok eredetiségéről
 • Az áru feladását igazoló dokumentumok - pl. Bill of Lading – esetén lehetőség szerint egyeztetni az érintett hajóstársasággal, vagy logisztikai vállalattal
 • Meglévő üzleti partnerek esetében, a kínai cég bankjának vagy számlaszámának megváltozásáról szóló – jellemzően: egy, a megszokotthoz nagyon hasonlító, ám azzal nem azonos e-mail címről érkező – értesítés esetén gyanakvónak kell lenni, ilyenkor célszerű dokumentált megerősítést bekérni a korábbi, vagy hivatalos elérhetőségeken keresztül is.

 

A jogszabályokat mindig be kell tartani. Meg kell Ismerkedni a kínai jogszabályokkal, hiszen azok a magyar félre is vonatkoznak. Ezeket is figyelembe kell venni a szerződéskötés során, így érdemes megbízható szakemberhez fordulni, jogi képviseletet igénybe venni.

Kínában működő ügyvédi irodák elérhetőségei:

Európai Unió Kereskedelmi Kamarájának adatbázisa Kínában működő ügyvédi irodákról:

 

A fentiekben leírtak általános és tájékoztató jellegű tanácsok, amelyek teljesülése nem garancia a kereskedelmi ügylet sikerére.