Tájékoztató magánszemélyek részére

 

A Kínai Népköztársaság jelenleg hatályos jogszabályai alapján amennyiben egy fogyasztó (nemzetiségre függetlenül) kínai vonatkozású e-kereskedelmi szolgáltatóval kerül vitás ügybe, abban az esetben panaszát az alábbi két formában nyújthatja kínai Ipari és Kereskedelmi Hivatal (State Administration for Industry and Commerce – SAIC) által üzemeltetett platformokon:

  • Az első lehetőség a telefonos forróvonal használata, amely külföldről a 0086-körzetszám-12315 számon érhető el. (Körzetszámok tekintetében az alábbi linken található bővebb információ.) Fontos hangsúlyozni ennél az opciónál, hogy a kapott tájékoztatás alapján csak a legnagyobb városok esetében (Peking: 0086-010-12315, Sanghaj: 0086-021-12315) érhető el a szolgáltatás angol nyelven, de még ezek némelyikénél is, illetve a közepes és kisebb méretű vidéki városok szinte mindegyikénél csak kínai nyelven van mód panasszal élni. Ennek a platformnak a használatához a panaszos félnek előzetesen ismernie kell a szóban forgó kínai vállalat székhelyéül szolgáló várost.
  • A második lehetőség a http://www.12315.cn/ linken elérhető kínai Nemzeti Fogyasztói Vitarendezési Platform használata. A sajnos kizárólag kínai nyelven elérhető weboldalon a kért adatok kínai nyelven történő megadását követően kerül feldolgozásra a benyújtott panaszos ügy. Mivel az eset feldolgozása keretén belül várható az eljáró kínai szervezet képviselőjének telefonos megkeresése (7 munkanapon belül, pekingi idő szerint 9:00-17:30 között – időeltolódás Budapesthez képest nyári időszámítás alapján +6, téli időszámítás alapján +7 óra), ezért ennek a platformnak a használata esetében kötelező megadni egy kínai mobiltelefonszámot.

 

Utóbbi esetben amennyiben a vitás ügy a SAIC hatáskörébe tartozik (jellemzően ilyennek minősülnek a visszaküldeni kívánt áru ellenértékének visszatérítésével kapcsolatos ellentétek), úgy 60 (naptári) napon belül a szervezet a panaszt továbbítja a helyi kirendeltségének, majd az ügy kivizsgálását követően értesíti a panaszt benyújtó felet. Amennyiben a kérdés esetleg túlmutat a SAIC hatáskörén – többek között például hamisított áru vagy például engedély nélkül forgalmazott gyógyhatású készítmény képezi a vita tárgyát –, úgy az ügy továbbításra kerül az illetékes szervezet számára (a felhozott példáknál maradva a hamis áruval kapcsolatos kérdések a kínai Közbiztonsági Hivatalhoz, a gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos panaszok pedig az Egészségügyi és Családtervezési Bizottsághoz kerülnek illetékességből).

 

Tájékoztató vállalatok részére

 

Eltérő a rendszer abban az esetben, ha külföldi vállalat kerül vitás ügybe kínai partnercéggel. Ekkor a fent említett panasztételi fórumok helyett az érintett vállalatnak az ügy típusától függően kell a különböző kínai hatóságok részére közvetlenül, illetve az általa meghatalmazott jogi képviselőn keresztül benyújtania panaszát.

 

Amennyiben ezek a kínai jog szerint polgári peres ügynek minősülnek (ide tartoznak például a megrendelt áruk minőségét illető kérdések, a szerződések értelmezésével kapcsolatos viták), úgy a kérdésben a SAIC részéről az érintett kínai vállalat székhelye szerint illetékes helyi iroda fog eljárni, a személyes megkeresés során benyújtott panasz felvételét követően. Hasonlóan a fentebb kifejtett eljárásrendhez, amennyiben az adott kérdés egyéb kínai hatóság hatáskörébe tartozik, úgy a SAIC helyi irodája az illetékes szervezethez irányítja az ügyet (például a szerződések értelmezése kapcsán kialakult vitákat a Népi Bíróság helyi egységéhez).

 

Az egyértelműen büntetőjogi vonatkozású ügyekben (például a már említett hamisított áruval kapcsolatos kérdések terén) a Közbiztonsági Hivatal területileg illetékes helyi irodájánál lehet szintén személyesen bejelentést tenni, amely kivizsgálásra kerül a hatóságok részéről.

 

Elmondható tehát, hogy bár nemzetiségre függetlenül biztosít panasztételi lehetőséget a kínai jog, ugyanakkor az üzemeltett rendszer hozzáférhetősége sajnos kínai nyelvtudás hiányában, illetve külföldről korlátozottnak számít, amennyiben a panaszos fél saját maga kíván eljárni az ügy kapcsán.

 

A fenti ügyekben érintett magyar magánszemélyek és vállalkozások részére a Nagykövetség honlapján található „Fontosabb külkereskedelem-technikai tudnivalók” rész nyújthat segítséget, az összefoglaló végén található lista révén: link: https://peking.mfa.gov.hu/hun/page/fontosabb-kuelkereskedelem-technikai-tudnivalok. Ez tartalmaz olyan Kínában működő ügyvédi irodákat, amelyek angol nyelven nyújtanak segítséget a vitás ügyekben, illetve az érintettek jogi képviseletében.