A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás alapján a Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztály Márton Áron-ösztöndíjas programokat működtet, amelynek keretében meghirdetjük a 2023/2024-es tanévre szóló ösztöndíjpályázatokat a következő képzésekre vonatkozóan:

  • Hungarológiai képzés
  • Magyarságismereti képzés
  • Műfordító képzés

 

Az ösztöndíjak célja:

A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.

A magyarságismereti képzésben a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.

A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyar nyelvtudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

 

A pályázati felhívások magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján, a https://balassischolarship.kormany.hu  website-on találhatóak –

magyar nyelven:

https://balassischolarship.kormany.hu/palyazatok  

angol nyelven:

https://balassischolarship.kormany.hu/call-for-applications  

 

Magyar nyelvi és hungarológiai képzés ösztöndíjpályázata a 2023/2024-es tanévre

https://balassischolarship.kormany.hu/palyazat-magyar-nyelvi-es-hungarologiai-kepzes

Letölthető pályázati leírás

Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés ösztöndíjpályázata a 2023/2024-es tanévre

https://balassischolarship.kormany.hu/palyazat-magyarsagismereti-kepzes

Letölthető pályázati leírás

Műfordító képzés ösztöndíjpályázata a 2023/2024-es tanévre

https://balassischolarship.kormany.hu/palyazat-mufordito-kepzes

Letölthető pályázati leírás

 

Pályázati határidő:

Hungarológiai képzés - 2023. április 17.

Magyarságismereti képzés – 2023. április 19.

Műfordító képzés – 2023. április 19.

 

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik.