15 Jul

Magyarország a COVID-19 betegséggel összefüggésben meghozott rendelkezések alapján a Kínai Népköztársaságot a sárga kategóriába sorolta.

A fenti minősítésből a magyar állampolgárokra és magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjaikra a Magyarország területére történő belépés szempontjából a következő előírások vonatkoznak:

Közegészségügyi szabályok / karanténintézkedés

A Kínai Népköztársaságból Magyarországra utazó magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár)  kötelező egészségügyi vizsgálatnak kell alávesse magát.

Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, úgy az érintett a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját NEM állapítja meg, és

  • az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,
  • az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.

A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi.

A fent említettektől eltérően nem szükséges a karantén, ha a magyar állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

Határrendészeti beléptetés/Belépési engedély

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2020. július 15-ével hatályba lépő rendelkezések szempontjából a magyar állampolgárral egyező megítélés alá esik – és a fent említett rendelkezések személyi hatálya alá tartozik –

  • aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
  • aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.

Figyelem! Külképviseletünk kizárólag általános jelleggel adhat tájékoztatást a Magyarországi utazásra vonatkozóan, a beléptetési szabályokról az Országos Rendőrfőkapitányság, míg a karanténszabályokról a Nemzeti Népegészségügyi Központ tud hitelt érdemlő és naprakész tájékoztatás adni!

Forrás: Magyar Közlöny 166. száma; Közlemény a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról 

Kínai állampolgárok beutazásával kapcsolatos tájékoztatás a nagykövetségi honlap angol és kínai nyelvű oldalain található.